Τι είναι η βουλή των Ελλήνων; Τι ξέρουμε γι' αυτήν;
Γιατί το τραγούδι που αναφέρεται στην εισαγωγή ονομάζεται "βουλή θνητών Ελλήνων";
Τι ξέρουμε για τους όρους "σύνταγμα" ,"κοινοβουλευτισμός", "πολίτευμα";
Η Ελλάδα είναι παγκοσμίως γνωστή ως  "η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία". Ξέρουμε γιατί; 
Ας ξεκινήσουμε μια περιπλάνηση στην πολιτική και κοινωνική Ιστορία του τόπου μας...κι όπου μας βγάλει...