Αρχικά η τάξη θα χωριστεί σε 5 ανομοιογενείς ομάδες των 4 μαθητών η κάθε μια και θα αναλάβουν ρόλους.
Ενδεικτικά μπορούν να συντεθούν οι εξής ομάδες: ερευνητές, δημοσιογράφοι, ιστορικοί, συγγραφείς, συντονιστές.
Οι ερευνητές θα μελετήσουν τις πηγές, οι δημοσιογράφοι θα αναλάβουν συνεντεύξεις και ανεύρεση φωτογραφικού υλικού, οι ιστορικοί θα ασχοληθούν με την ιστορική διαδρομή των πολιτευμάτων μέσα από εγχειρίδιο της Ιστορίας αλλά και από υλικό στο διαδίκτυο, οι συγγραφείς θα προχωρούν στη σύνταξη της γραπτής εργασίας και της παρουσίασης, ενώ οι συντονιστές θα συνδράμουν και θα συντονίζουν τις ενέργειες των ομάδων. 

Με τη βοήθεια του google map οι μαθητές θα εντοπίσουν το κτίριο της Βουλής και την Πλατεία Συντάγματος. Θα ξεκινήσει η ιστορική αναφορά στην επανάσταση του 1821, στη σύσταση του πρώτου ελληνικού κράτους, στις προσωπικότητες του Καποδίστρια, του Όθωνα και στην 3η Σεπτέμβρη 1843.